RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Albert Ellis overleden

In memoriam Albert Ellis

Het Instituut voor RET is Albert Ellis veel dank verschuldigd voor zijn unieke bijdrage aan de psychotherapie en in het bijzonder voor zijn enthousiaste inzet als leermeester van de medewerkers van het Instituut. Wij zijn sterk geïnspireerd door zijn kritische, sceptische en gepassioneerde houding en zijn toewijding om mensen met problemen te helpen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naar de medewerkers van het Albert Ellis Instituut. Wij wensen hen veel sterkte met dit verlies.

Albert Ellis


ALBERT ELLIS 1913 – 2007

Albert Ellis de controversiële psycholoog die in het veld van de psychotherapie een ware schokgolf teweeg bracht met zijn Rationeel-Emotieve Therapie die hij in 1955 formuleerde, is op dinsdag 24 juli op 93 jarige leeftijd overleden in zijn appartement in New York.


Ellis werd in 1913 geboren in Pittsburgh en groeide daarna op in New York. In 1947 behaalde hij zijn doctorstitel in de klinische psychologie aan de Columbia University. Hij was meer dan 50 jaar psychotherapeut en begon zijn lange carrière als sekstherapeut. Hij was de grondlegger van de Rationeel-Emotieve Therapie, de eerste van de cognitieve gedragstherapieën, de therapievorm die tegenwoordig het psychotherapeutische veld domineert. Hij veranderde de naam van zijn therapie, in 1993 van RET in REBT, Rational Emotive Behavior Therapy (Rationeel Emotive GedragsTherapie), welke naamsverandering in Nederland nog geen navolging vond.


In 1953 keerde Ellis zich af van de psychoanalyse, omdat hij vond dat die te traag werkte en te weinig resultaten gaf. Hij noemde zich toen Rationele Therapeut. In 1955 presenteerde hij de RET aan de psychologiewereld, waarmee hij een revolutionaire paradigmaverschuiving teweegbracht in de wijze waarop de psychologie dacht over psychische problemen en vooral de manier waarop psychotherapie over de hele wereld werd bedreven.


Als sekstherapeut bracht hij ook diverse revoluties teweeg in de jaren 50: hij verdedigde homoseksualiteit, masturbatie en seks voor het huwelijk en was een van de eersten die wees op het clitorale orgasme bij vrouwen. Een bepaalde tijd mocht hij als gevolg van hetgeen hij predikte de staat Arkansas niet meer betreden.


RET is een vorm van psychotherapie die de gevoels- en gedragsaspecten van problemen aanpakt door de nadruk te leggen op hoe mensen denken. RET wijst mensen erop, dat ze hun eigen emotionele lot in handen hebben door gezond ofwel rationeel te denken, dan wel ongezond ofwel irrationeel te denken. Het laat mensen zien hoe ze hun zelfsaboterende gedachten en gedragingen kunnen analyseren en met veel inzet veranderen. Een belangrijk onderdeel van de RET is de onvoorwaardelijke acceptatie van jezelf, van anderen en van de wereld om je heen.


Vernieuwend was Ellis in het ontwikkelen van een zelf-hulp methodologie en kortdurende therapie, wat de RET goed beschouwd is. Hij kwam met zelf-hulp materiaal voor de leek, deed therapie over de telefoon, nam de therapiesessies voor cliënten op om thuis naar te luisteren en gaf ze huiswerk mee. Ze moesten oefenen met gedrag, zich in moeilijke situaties begeven of zich die voorstellen. Hij gaf wekelijkse therapiedemonstraties voor het grote publiek met vrijwilligers.


Zijn ontdekkingen voor de psychologie en psychotherapie hadden als basis vaak zijn eigen levenservaringen. Als jong volwassene bijvoorbeeld, durfde hij geen vrouw aan te spreken, hoewel hij met ieder van ze naar bed had willen gaan. Om dat probleem te overwinnen, sprak hij met zichzelf af om iedere vrouw die op een bepaald bankje in de Bronx Botanical Gardens ging zitten, aan te spreken en te proberen met haar een afspraak te maken. Zo sprak hij in een maand tijd 130 vrouwen aan. Dertig liepen er direct weg en met 100 heeft hij een gesprek kunnen voeren. Met één daarvan heeft hij een afspraakje kunnen maken en die kwam niet opdagen. Toch was hij voor zijn leven genezen voor de angst om afgewezen te worden. Zo ontstonden de later beroemd geworden gedragsoefeningen die in de RET veelvuldig worden gebruikt.


Ellis had niet alleen invloed op de psychologie, maar ook op het onderwijs, de politiek, de zakenwereld en de filosofie. Een speciaal voor het bedrijfsleven ontwikkelde vorm van RET heet Rationele Effectiviteits Training. Hij schreef veel over de actuele problemen in de wereld, zoals terrorisme en nucleaire wapens.


Gedurendezijn leven ontving hij diverse belangrijke onderscheidingen, waaronder in 1971 de betiteling Humanist of the Year van the American Humanist Association.


In een enquête onder Amerikaanse en Canadese psychologen in 1982 vond men zijn invloed groter dan die van Freud, Jung of Skinner. Hij stond op de tweede plaats na Carl Rogers.


Op zijn 90ste verjaardag in 2003 ontving Ellis naast felicitaties van de burgemeester van New York Michael Bloomberg, van Bill en Hillary Clinton en van President George Bush, een geschenk van de Dailai Lama: een door de Dailai Lama gezegende witte zijden sjerp.


In 2004 raakte hij in conflict met het bestuur van zijn eigen Instituut en werd hij door dat bestuur van al zijn functies ontheven. Ook mocht hij zijn Friday Nigth Workshop niet meer geven waar hij meer dan 40 jaar lang RET demonstreerde met vrijwilligers uit een publiek van tussen de 50 en 150 mensen. Hij liet zich niet tegenhouden en gaf die workshops in het aangrenzende pand naast zijn eigen Instituut waar hij een ruimte huurde. Tot zijn dood toe sleepte dit conflict voort.


Ellis bezocht Nederland de laatste keer in 2001 tijdens het tienjarige jubileum van het Instituut voor Rationeel-Emotieve Training. Na de eigenlijke sessies met twee vrijwilligers werd er levendig gediscussieerd met het publiek over de aanpak en de verschillende facetten daarvan. Tijdens deze bijeenkomst op 6 september 2001 voorspelde Ellis dat als terroristen eenmaal een atoombom in hun badkuip kunnen maken, we er allemaal aan gaan, omdat ze geloven dat zij naar de hemel gaan en wij naar de hel …

 

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Training Opleiding RET - grondlegger Albert Ellis