RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Albert Ellis & Wouter Backx: Moeten maakt gek - Herdrukken Inhoudsopgave

 

1ste   druk juni 1991

7de    herziene druk augustus 2000

13de  druk 2007

21ste  geheel herziene druk mei 2013

 

De gehele tekst is grondig herzien voor de eenentwintigste druk

Zo'n kwarteeuw nadat het origineel het licht heeft gezien, werd het tijd de inhoud van het boek grondig aan te pakken. Albert Ellis zou dat hebben toegejuichd; hij is echter in 2007 definitief met z'n werk gestopt, door de dood gedwongen. Hij had het zelf graag anders gezien - en wij zullen zijn energie en inspiratie missen. Mede door Ellis gebruikt men internationaal steeds vaker de term REBT, afkorting van Rational Emotive Behavior Therapy. In Nederland en in dit boek zijn we 'RET' blijven hanteren.
Vriend en tekstschrijver Jos Knippen heeft het monnikenwerk verricht om het hele boek te redigeren, waarbij hij de tekst zonder verlies aan inhoud zo'n 10% inkortte en heeft laten aansluiten bij het huidige taalgebruik. In tekstueel en inhoudelijk opzicht hebben we samen tal van verbeteringen doorgevoerd en nieuwe inzichten van de RET in de tekst verwerkt. Verder hebben we gemeend de lezer te kunnen tutoyeren.

Wouter Backx  
mei 2013


Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Training Opleiding RET