RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Informatie voor verwijzers


  1. Verwijzing van een medewerker door een bedrijf

Als u een cliënt naar ons verwijst, zijn een aantal zaken van belang.

Vooraf

Wij gaan ervan uit dat u met de betreffende medewerker de volgende zaken bespreekt:

Man of vrouw

De betreffende medewerker kan in Haarlem kiezen voor een mannelijke of vrouwelijke RET-trainer.

Factuur

Wanneer uw bedrijf in de kosten bijdraagt ontvangen wij bij aanvang van de training graag precieze informatie over:

Voortraject

Wanneer er bij u als verwijzer of bij de medewerker twijfels bestaan over het aangaan van een RET-training, kan een uitgebreid voortraject verzorgd worden. Er worden dan 2 à 3 sessies gedaan, waarin nader gekeken wordt naar de problematiek, de motivatie van de medewerker, de geschiktheid van RET voor deze medewerker, en er kan een offerte gemaakt worden.

Kosten

Wanneer de werkgever voor een deel bijdraagt aan de kosten, is het tarief per sessie van 45 minuten €100,-

Terugkoppeling

Wij zijn, indien de medewerker daarmee akkoord gaat, graag bereid u als verwijzer te informeren over het verloop. Bij voorkeur doen wij dit telefonisch. Indien gewenst, is er ook een schriftelijke terugkoppeling aan de verwijzer mogelijk. De inhoud van een terugkoppeling aan een verwijzer wordt door ons altijd voorbesproken met de cliënt. De cliënt heeft de mogelijkheid een beperking aan te geven in hetgeen teruggekoppeld wordt of terugkoppeling in het geheel te weigeren.

Eerste contact

Het is de bedoeling dat de betrefffende medewerker zelf telefonisch contact met ons opneemt om een eerste afspraak te maken. Zie daarvoor het telefonisch spreekuur.

 

  1. Verwijzing door een hulpverlener

Indien u als hulpverlener naar ons wilt verwijzen en u wilt meer informatie of hebt twijfels over de verwijzing, dan kunt ons bellen op het telefonisch spreekuur om een en ander nader te overleggen.

Kosten

De kosten per gesprek van 45 minuten zijn €90,- wanneer de betreffende persoon dit zelf betaalt of wanneer het (gedeeltelijk) wordt vergoed door een ziektekostenverzekeraar.

Of iemand in aanmerking komt voor vergoeding door de verzekering hangt af van de eisen die de verzekeraar aan de kwalificaties van de behandelaar stelt. Zie hiervoor onder Training Individueel/ 'Ter informatie'.

Eerste contact

Het is de bedoeling dat de betreffende persoon zelf telefonisch contact met ons opneemt om een eerste afspraak te maken. Zie daarvoor het telefonisch spreekuur.

Terugkoppeling

Wij zijn, indien de cliënt daarmee akkoord gaat, graag bereid u als verwijzer te informeren over het verloop. Bij voorkeur doen wij dit telefonisch. Indien gewenst, is er ook een schriftelijke terugkoppeling aan de verwijzer mogelijk. De inhoud van een terugkoppeling aan een verwijzer wordt door ons altijd voorbesproken met de cliënt. De cliënt heeft de mogelijkheid een beperking aan te geven in hetgeen teruggekoppeld wordt of terugkoppeling in het geheel te weigeren.

 

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Training Opleiding RET