RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Basiscursus (‘PRIMARY’) Rationeel-emotieve training - vooropleiding

Vereiste vooropleiding voor de PRIMARY of basiscursus:

 

Doctoraal psychologie of pedagogiek, of doctoraal medicijnen, of HBO maatschappelijk werk. In deze cursus leert u de beginselen van de Rationeel-Emotieve Training en hoe u deze kunt toepassen. U leert het ABC-model gebruiken en hoe u daarmee interventies doet.

De basiscursus bestaat uit twee gedeelten: een cursus van twaalf wekelijkse (avond-)bijeenkomsten en een driedaags seminar dat deels Engelstalig is.

De cursus (de reeks van 12 avonden) wordt in het najaar en het voorjaar gegeven en start begin oktober en begin maart. Het seminar vindt één maal per jaar plaats in de zomer (juni en/of september). De beide groepen van het najaar en het voorjaar krijgen dan samen les.

Het is niet mogelijk de 12 avonden na het seminar te volgen. Het is wel mogelijk uitsluitend de 12 avonden te volgen of uitsluitend het seminar te volgen.

Wanneer u de cursus en het seminar of alleen het seminar met goed gevolg heeft afgelegd en bent afgestudeerd als psycholoog, als pedagoog of als arts of wanneer u HBO maatschappelijk werk hebt voltooid, wordt u het internationaal erkende ‘Primary Certficate” van het Albert Ellis Institute (voorheen: Instutute for RET te New York uitgereikt. Studenten in de genoemde studierichting die de cursus met succes gevolgd hebben, komen na het behalen van hun graad alsnog in aanmerking voor het certificaat. Als u niet in aanmerking komt voor het certificaat van het Albert Ellis Instituut en de cursus met goed gevolg hebt afgelegd, ontvangt u een certificaat van het Instituut voor RET te Haarlem.

 

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Training Opleiding RET