RET  "Kortdurende aanpak, voor langdurige resultaten"


Basiscursus (‘PRIMARY’) Rationeel-Emotieve Training: Opleiding en seminar

DE AVONDEN

Er zijn twaalf bijeenkomsten. De bijeenkomsten zullen wekelijks worden gehouden van 19.30 tot 22.30 uur en vinden plaats aan het Instituut voor RET te Bloemendaal (voorjaar 2020 op donderdagavonden, start 12 maart 2020). Het eerste gedeelte van de avond wordt besteed aan de theorie (o.a. het bespreken van een deel van de Practitioner's Guide), het tweede deel aan oefenen.

HET SEMINAR

Het seminar zal alleen in Bloemendaal plaatsvinden en bestaat uit drie volle dagen te weten vrijdag 19, zaterdag 20 en zaterdag 27 juni 2020. Er zal van 's ochtends 09.30 uur tot 's avonds 21.30 uur worden gewerkt, met uiteraard een lunch- en een avondpauze. In de ochtenden worden er lezingen gegeven (in het Engels) en 's middags en 's avonds wordt er supervisie gegeven over live sessies met medecursisten en/of over op geluidsapparatuur opgenomen RET-sessies van de deelnemers met cliënten of mensen die zich daarvoor beschikbaar stellen.

De lezingen worden onder andere verzorgd door stafmedewerker(s) van het Albert Ellis Instituut in New York of van geaffilieerde RET- Instituten in andere landen (in het Engels). Windy Dryden zal de Engelse gastdocent zijn in 2020. De supervisie zal zowel door hem als door Wouter Backx en Tanja van Essen worden gegeven. Het is mogelijk om supervisie alleen in het Nederlands te krijgen.

TOETSING

Op de laatste dag van het seminar zal een schriftelijk examen over de bestudeerde literatuur worden afgenomen. Voorts vindt toetsing van uw praktische vaardigheden plaats gedurende de supervisie op het seminar. U dient zowel voor het praktische als het theoretische gedeelte te slagen.

VERVOLG

Deze Basiscursus leidt tot het eerste diploma in de RET. Het moederinstituut in New York verstrekt alleen het internationaal erkende 'Primary Certificate' wanneer men het seminar aan een van de dochterinstituten (bijvoorbeeld in Haarlem) gevolgd heeft. Voor degenen die het 'Primary Certificate' halen is het mogelijk daarna respectievelijk de cursussen 'Advanced Course' en de 'Associate Fellowship' te gaan volgen. Deze vervolgopleidingen worden allemaal in Nederland gegeven aan het Instituut voor RET te Bloemendaal. Actuele informatie over de mogelijkheden hiervan willen wij u graag verstrekken. Mensen die het certificaat voor de basiscursus van het Instituut in Haarlem of Bloemendaal bezitten, kunnen ook deelnemen aan de vervolgcursus.

 

Instituut RET - Rationeel-Emotieve Therapie - Training Opleiding RET